Những cụm từ như backlink, cách sử dụng backlink hay phương thức mua backlink chắc chắn đã từng được rất nhiều người nhắc đến. Đặc biệt, đối với những ai đã và đang làm trong lĩnh vực truyền thông, pr, marketing thì ắt hẳn sẽ hiểu hơn ai hết về những lợi ích mà backlink nói chung