Khi tìm hiểu các trang website bạn hay thấy thuật ngữ content, copywriter, vậy content là gì? Những bước để xây dựng content được thiết lập như thế nào. Chúng sẽ tìm hiểu từng vấn đề theo nội dung bên dưới. Khái niệm content là gì? Content là từ tiếng anh có nghĩa tiếng Việt chính