Các website đang dần trở thành một công công cụ hỗ trợ kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, vai trò của website đối với các hoạt động của doanh nghiệp rất quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần chú trọng. Các doanh nghiệp cần làm gì trước khi