Bài viết này chia sẻ thông tin về khóa học SEO web chuyên nghiệp bởi Trần Ngọc Thùy. Một trong những người tiên phong trong lĩnh vực SEO tại Việt Nam. Xưa nay thì anh ấy chỉ mở lớp học SEO Manager, nay nhằm hỗ trợ cho các bạn muốn có những trải nghiệm cũng