Có thể bạn chưa biết SEO (Search Engine Optimization) lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng năm 1990 với người tiên phong là Archie, do Alan Emtage tạo ra. Đến năm 1993, robot web đầu tiên WWW Wanderer được phát triển. Sau đó sử dụng World Wide Web Worm, nhện (spider) RBSE, JumpStation, WebCrawler, Excite,